De opvang

Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op eigen wijze en in eigen tempo. Onze medewerkers hebben respect voor de eigenheid van ieder kind en het gezin waarin het opgroeit. We hebben volop aandacht voor fantasie en werkelijkheid en brengen normen en waarden over. BSO de Beestenbende zorgt samen met basisschool Het Mozaïek voor een doorgaande leerlijn en gezamenlijke activiteiten. Zo wordt de overstap naar de basisschool voor kinderen makkelijker. 

 

Kinderen die gebruik willen maken van buitenschoolse opvang kunnen terecht bij BSO de Beestenbende aan de Romeinsebaan 200 in Maastricht.

“Samen bouwen aan de toekomst van uw kind”

huisstijl

Meisjes buiten

huisstijl

Boys

Peuteropvang de Wiemelhook (2 - 4 jaar)

Peuteropvang de Wiemelhook is aangesloten bij BV Kinderopvang Pinokkio Maastricht.

De peuteropvang ligt naast het lokaal van groep 1. Er is een intensieve samenwerking tussen de leerkrachten van de basisschool en de pedagogisch medewerkers van de peuteropvang. Deze samenwerking is gericht op het pedagogisch en didactisch handelen, het ouderbeleid en de doorgaande lijn van 2-12 jaar. 

Soepele overgang

Zowel de peuteropvang als de basisschool werken met de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-methode ‘Speelplezier’. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd in het kader van de doorgaande lijn, waar de kinderen van groep 1 en de peuters van de peuteropvang samen aan deelnemen. Zo verloopt de overgang naar groep 1 voor de peuters meer geleidelijk. 

 

Peuteropvang de Wiemelhook is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 12.15 uur. 

Peutergroep de Wiemelhook

Prestantstraat 40

6217XX Maastricht

06 – 45 33 26 72

 

Aanmelden:

Kinderopvang Pinokkio Maastricht

Voldersdreef 85

6216TD Maastricht

www.kdv-pinokkio.nl

info apestaart kdv-pinokkio punt nl

043 - 344 05 00

Doorgaande lijn

Speelplezier

Gezamenlijke activiteiten

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren