Onze school

Het Mozaïek is een echte buurtschool. We zijn sterk gericht op wat een kind nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. Kinderen uit alle culturen vinden op Het Mozaïek een fijne, gezellige school. Binnen ons kindcentrum leren ze aandacht en respect te hebben voor elkaar. 

 

Ons team werkt elke dag met veel bevlogenheid aan goed onderwijs voor onze leerlingen. Lesgeven moet niet alleen leuk zijn, maar vooral goed. Daarom pikken we de goede onderwijsontwikkelingen eruit. We staan open voor vernieuwingen en vinden het belangrijk vast te houden aan zaken die bewezen hebben goed te zijn. Zo kiezen we voor onze leerlingen het beste dat er is.

“Samenwerken aan de toekomst van de kinderen met een zo hoog mogelijk eindresultaat”

Het onderwijs

Gelukkige, zelfverzekerde kinderen die trots zijn op zichzelf: dat is onze inzet. We bieden goed onderwijs met een maximaal leerresultaat. Onze school kenmerkt zich door structuur, rust, orde en netheid. Kinderen vinden er een veilige en vertrouwde omgeving met duidelijke regels en afspraken. Samenwerkend leren speelt een belangrijke rol en we hebben veel aandacht voor de verschillen tussen snelle en langzame leerlingen. In januari 2019 heeft de inspectie onze school beoordeeld met het predicaat ‘goed’.

Maximaal leerresultaat

Op Het Mozaïek leren kinderen niet alleen lezen, rekenen, taal en schrijven. Ook gymlessen (gegeven door een vakdocent), muziek, leren in onze unieke natuurtuin, dans, kunst en cultuur staan op ons programma. We werken zoveel mogelijk in homogene groepen, maar onze leerlingen werken ook groepsdoorbrekend als hun onderwijsbehoefte daarom vraagt. Verder hebben we veel ervaring met het verzorgen van NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal). Daarbij krijgen leerlingen naast het reguliere onderwijs extra aanbod in de Nederlandse taal in een kleine groep. Ook bieden we verschillende naschoolse activiteiten aan, zoals sport, creatieve vorming en muziek. 

 

Veilig en geborgen

De sfeer op onze school is veilig en geborgen. We zijn verdraagzaam, eerlijk en behulpzaam. We willen graag dat kinderen zich thuisvoelen op school: een voorwaarde om zichzelf te durven zijn en zich te kunnen ontwikkelen. Onze schoolpopulatie telt vele nationaliteiten. Wij leren kinderen respectvol om te gaan met mensen die zich onderscheiden door geloof, ras, handicap, huidskleur of afkomst. Om met een nieuwsgierige houding te kijken naar de wereld om hen heen. Zo leren ze dat ze elkaar nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. 

lezen

huisstijl

Regels

huisstijl

De buurt

Onze school staat in Caberg in het westen van Maastricht. Een buurt waar kinderen veel buitenspelen. Aan de voorkant van ons gebouw ligt een semi-openbare speelplaats, aan de achterkant een erg mooie natuurtuin. Ons contact met ouders is goed en laagdrempelig. Een kort of lang gesprek is altijd snel mogelijk en vanzelfsprekend. Daarnaast werken we, met toestemming van de ouders, intensief samen met betrokken hulpverleners zoals logopedisten en ambulant begeleiders. Zo zorgen we samen dat kinderen zich binnen én buiten school optimaal kunnen ontwikkelen.

Tevreden en gelukkig

Respectvol

Nieuwsgierig

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences